Skip to main content

Thales Transportation Systems biedt een breed scala aan producten en services voor de transportation markt.
De TTS Service Catalogus bestaat uit services onderverdeeld in vier verschillende categorieën. Elke categorie heeft zijn eigen kenmerken.

Thales Transportation Systems gaat verder dan alleen het leveren van toegangspoorten en netwerken.

 

Life Cycle Services zijn services gericht op het leveren van diensten om de functie van het systeem aan te passen, verbeteren en uitbreiden tijdens en buiten zijn levensduur om zo de levenscyclus te verlengen en systemen toekomstbestendig te maken.
Maintenance Services zijn services voor elk type onderhoud aan systemen. Maintenance services omvat correctief, preventief en predictief onderhoud op locatie, op afstand en in de workshop om de kwaliteit, prestaties en functionaliteit van systemen, netwerken en infrastructuur te behouden.
Monitoring Services zijn services voor het real-time bewaken en monitoren van systemen, netwerken en infrastructuur om events en (mogelijk te ontstane) verstoringen te detecteren en om controle en inzicht in de prestaties van het systeem te krijgen.
Operational Services zijn services voor de operationele day-to-day gang van zaken omtrent systemen. Operational Services omvat onder andere de servicedesk, logistieke en training services en hebben het doel de normale gang van zaken en operatie optimaal te laten verlopen.

 

Wij zorgen er ook voor dat de poorten worden onderhouden en storingen worden verholpen. Om dit efficiënt te kunnen doen, hebben wij een team van engineers en monteurs specifiek opgeleid om complexe en on site onderhoudsdiensten op maat te kunnen leveren. Daarnaast kunnen wij in het Thales Service Center 24/7 anticiperen op storingen en daarmee de doorstroom van reizigers in het openbaar vervoer altijd waarborgen.