Jednym z priorytetów działań Thales w Polsce jest sektor kosmiczny. W czerwcu 2015 roku Grupa otworzyła nowe biuro w Warszawie. Misją Grupy w obszarze przestrzeni kosmicznej jest wzmacnianie współpracy poprzez proponowanie inicjatyw partnerskich dla wymogów sektora rządowego i rynku komercyjnego. Thales zamierza pełnić rolę partnera referencyjnego na potrzeby rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego zwłaszcza w obszarze zastosowań w obronności i obserwacji Ziemi.
 
Inauguracja Thales Alenia Space Polska w czerwcu 2015 roku
Inauguracja Thales Alenia Space Polska w czerwcu 2015 roku