Skip to main content

Thales skal levere fem GM200 MM/C til støtte for det danske forsvars luftrumsovervågning

  • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) underskriver en aftale med det hollandske COMMIT (Commando Materieel en IT) om anskaffelse af fem Thales  Ground Master 200 Multi-Mission Compact radars.
  • Med sin operationelle overlegenhed qua 4D AESA teknologi, sensor til kontra-batteriskydning og våbenlokalisering, vil radaren understøtte det danske flyvevåbens luftrumsovervågnings- og luftforsvarsmissioner.
  • Som anerkendt og førende europæisk virksomhed inden for integration af ”systems of systems” trækker Thales på sin ekspertise indenfor luftrumsovervågning og luftforsvar og bidrager dermed til nationers beskyttelse af deres suverænitet.
Radar Ground Master 200 Multi Mission Compact © Thales
Radar Ground Master 200 Multi Mission Compact © Thales

 

Med udgangspunkt i det stærke internationale NATO-samarbejde samt strategiske bilaterale forsvarsbånd mellem Danmark og Holland underskrev Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i dag en aftale med det hollandske forsvarsmateriel og IT kommando COMMIT (Commando Materieel en IT) om anskaffelse af fem Thales Ground Master 200 Multi-Mission Compact radarer (GM200 MM/C).

I dag står forsvarets styrker over for både traditionelle trusler og nye trusler så som dronekrigsførelse. Hurtig og tidlig detektion er nøglen til at være et skridt foran og beskytte værdifulde installationer eller områder. I dag kan moderne autonome ubemandede fartøjer (Autonomous Unmanned Vehicles - UAVs) undvige detektion af traditionelle radarsystemer, og modstandere kan udnytte disse fartøjers lave hastighed og evne til at gennemføre koordinerede angreb til at mætte luftrummet i en given konflikt.

GM200 MM/C fra Ground Master 200-familien er designet til moderne krigsførelse og med sin teknologiske overlegenhed, opnås nøjagtig detektion, sporing og klassificering mod alle nuværende og fremtidige trusler, inklusive droner. Radarens moderne opbygning giver radaroperatører mere tid på målene til at indsamle så meget information om indkommende trusler som muligt takket være den nye generation af 4D AESA teknologi. Systemet registrerer automatisk radartracks, klassificerer fly, missiler, helikoptere, UAV'er og RAM (raketter, artilleri og morter), og er særligt velegnet til luftrumsovervågning, luftforsvar og våbenlokalisering.

Derudover giver det kompakte design af GM200 MM/C mulighed for opgaveløsning fra både fast position og hurtigt skift til et højmobilt operationsmønster med meget korte indsættelsestider, samt enkel transport på enhver platform. Den drager også fordel af den nyeste softwaredefinerede radarteknologi, der muliggør fremtidige opgraderinger og fornyede kapabiliteter, så radaren til stadighed kan følge med det evigt skiftende trusselsbillede. 

Thales har en årelang ekspertise inden for alle aspekter af luftrumsovervågning og luftforsvar fra drone- til ballistisk missilforsvar, overfladeradarer, luftbårne radarer, kommandocentre, kommunikationssystemer og -udstyr og forskellige typer effektorer.

Jeg er meget glad for, at vi nu anskaffer nye, mobile radarer til luftrumsovervågning. Dette er en avanceret kapacitet, som Forsvaret har hårdt brug for, ikke mindst i den nuværende alvorlige sikkerhedspolitiske situation, siger generalløjtnant og chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) Kim Jesper Jørgensen.

Samarbejde er vigtigt, især blandt de mindre lande i Europa. Anskaffelsen af GM200 MM/C er et eksempel på, hvordan allierede kan hjælpe hinanden med at styrke deres forsvar med inter-operabelt materiel. Derudover er det en fordel, at både Danmark og Holland har identiske konfigurationer af GM200 MM/C, hvilket muliggør samarbejde om fremtidige opdateringer og support, siger viceadmiral Jan Willem Hartman, chef for COMMIT. 

Jeg er meget stolt over denne aftale, som styrker det stærke bilaterale strategiske forsvarssamarbejde mellem Danmark og Holland. Med denne aftale er Thales medvirkende til at forbedre den danske luftrumsovervågningskapacitet i et stadigt mere udfordrende trusselsbillede og spiller en vigtig rolle i forsvaret af Danmarks nationale sikkerhed, siger Tommy Ayouty, CEO Thales Denmark.

Contact
Alice Pruvot, Head of Media Relations, Aeronautics & Defense
+33 7 70 27 11 37 alice.pruvot@thalesgroup.com
Lynne Scott WALTERS
4521191441 Lynne.Scott-WALTERS@thalesgroup.com
Camille Heck, Thales, Media Relations Land & Naval Defence
+33 (0)6 73 78 33 63 camille.heck@thalesgroup.com