Skip to main content
  • ​​​AB Svenska Pass, ett dotterbolag till Thales, är den första svenska leverantören att uppfylla kraven för tillitsnivå 4 för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation
  • Tillitsnivå 4 kan likställas med den högsta nivån inom eIDAS, ”High”

AB Svenska Pass, ett helägt dotterbolag till Thales, har granskats och godkänts för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på högsta tillitsnivån av E-legitimationsnämnden, en statlig myndighet under Finansdepartementet. Thales är därmed den första leverantören i Sverige som uppfyller de högt ställda kraven för tillitsnivå 4 för utgivning av e-legitimationer. En e-legitimation används av medborgarna för att få tillgång till offentliga e-tjänster.

Skatteverket är först med att distribuera de nya kvalitetsmärkta e-legitimationerna

Skatteverket är den första kunden som distribuerar de nya e-legitimationerna​ med start i september 2017. Med denna e-legitimation​ kan medborgare säkert autentisera sig mot Skatteverket och andra myndigheters online-tjänster.

Kvalitetsmärkningen gör det enkelt för allmänheten att identifiera pålitliga e-legitimationer

E-legitimationsnämnden tillhandahåller en oberoende granskning för offentliga och privata utgivare av e-legitimationer, vilket gör det enkelt för allmänheten att lita på en e-legitimation. Tillitsnivå 4 kan även sägas motsvara den högsta säkerhetsnivån “High” inom eIDAS – EUs förordning som reglerar  e-legitimering över landsgränserna inom EU. E-legitimationsnämnden företräder Sverige internationellt i frågor som rör elektronisk identifiering enligt eIDAS.

Att AB Svenska Pass är godkänd på tillitsnivå 4 är inte bara en viktig milstolpe i Sverige, utan detta öppnar även dörren för framtida interoperabilitet inom EU.

​​
Läs mer om E-legitimationnämnden  
Läs mer om eIDAS [eng]  

 

AB Svenska Pass Certificate Practice Statement (CPS) https://va.absvenskapass.se/CPS2

CPS för certifikat utfärdade innan 4 September 2020: https://va.absvenskapass.se/CPS

 

Läs mer om E-legitimationsnämnden
www.elegnamnden.se

Vad innebär kvalitetsmärket Svensk e-legitimation​

Läs mer om eIDAS [eng]

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig som myndighet?

Kontakta oss via formuläret [eng]