Skip to main content

Om meer inzicht in haar verbruiken te krijgen, berekent Thales Transportation Systems jaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt onderstaand gepresenteerd:
 


 
 Om CO2 reductie te realiseren heeft Thales Transportation Systems onder andere de volgende maatregelen opgesteld:
  • Het vergroenen van het leasewagenpark
  • Het reduceren van het brandstofverbruik door middel van o.a. het invoeren van het nieuwe rijden en andere hulpmiddelen
  • Overstappen naar groene stroom
  • Om ook CO2 reductie in de keten te behalen, zullen twee ketenanalyses opgesteld worden voor woon werk verkeer  en transport van producten van leveranciers en naar klanten..

 
Project met gunningsvoordeel
 
Thales Transportation Systems heeft in 2015 het contract Beheer Landelijke Netwerken van Prorail met gunningsvoordeel ondertekend.