Netwerken faciliteren oplossingen die het digitale verkeer nu en in de toekomst brengen waar het zijn moet.

Er gaat tegenwoordig meer digitaal verkeer over netwerken dan ooit. Om al dit verkeer een plek te geven, moeten de digitale snelwegen breder worden, moet de capaciteit van onderliggende netwerken toenemen en moeten de aangesloten devices toegankelijker worden gemaakt. Deze dynamiek heet Connectiviteit.

Thales levert de volgende diensten binnen Connectivity:

•           Data-analyses
•           Verkeersanalyses
•           Netwerkanalyses

In een wereld die meer en meer verstedelijkt, is het creëren van duurzame oplossingen voor mobiliteit en vervoer in en tussen steden een belangrijke manier om CO2-uitstoot te verminderen. Thales speelt hierop in met de levering van energie-monitoring en besturingssystemen aan vervoersbedrijven. Zij kunnen op deze manier hun bedrijfskritische ICT- en fysieke infrastructuur duurzamer en efficiënter inrichten en beheren met het ultieme doel een betere service te bieden aan hun afnemers.

100% beschikbaarheid
Thales streeft 100% beschikbaarheid na. De beschikbaarheid van het netwerk weerspiegelt de betrouwbaarheid van de dienstverlening. Onze ervaring met missiekritische en bedrijfskritische netwerken maakt ons een betrouwbare partner binnen grote en complexe omgevingen.

De hele keten
Thales is leider en partner in de hele keten. Alleen op die manier kunnen we 100% beschikbaarheid nastreven. Daarnaast kunnen we door van invloed te zijn op de hele keten een perfect Beheer & Onderhoud uitoefenen. Dit wordt door de meeste grote bedrijven en instellingen ook gevraagd. Een optimaal Beheer & Onderhoud is één van de onderscheidende punten van Thales.