Skip to main content

Thales Transportation Systems maakt ambitieuze plannen om CO2-reductie te realiseren. Om dit te doen, wordt het energieverbruik jaarlijks geanalyseerd en als footprint gepresenteerd. Dit vormt de basis voor een lijst reductiemaatregelen die het bedrijf opstelt. Door duurzame maatregelen uit te voeren, werkt Thales Transportation Systems aan het behalen van de reductiedoelstellingen.

 

CO2footprint eerste helft 2018

Om inzicht te vergroten in de CO2-footprint van Thales Transportation Systems, wordt de uitstoot halfjaarlijks berekend. In de eerste helft van 2018 is in totaal 326 ton CO2 uitgestoten, waarvan 298 ton in scope 1 en 29 ton in scope 2. De grafiek hieronder geeft een visuele presentatie van de oorzaken van uitstoot:

 

 

Voortgang

Om de uitstoot te reduceren, is de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

Thales Transportation Systems wil in 2018 ten opzichte van 2014 30% minder CO2 uitstoten

Hieronder is een tabel gepresenteerd met de uitstoot van de eerste helft van 2018 en de eerste helft van 2017. Hier is te zien dat er flink wat verschillen tussen zitten. Zo is bijvoorbeeld te zien dat de uitstoot door vliegreizen in het afgelopen jaar met 746% gestegen zou zijn. Dit is een onmogelijke groei, waardoor vraagtekens zijn gezet bij de aantallen van 2017. Hierdoor is een extra controle uitgevoerd over de nieuwe getallen; deze blijken te kloppen. Het is momenteel niet mogelijk de gegevens van 2017 te achterhalen, waardoor het verschil niet duidelijk kan worden verklaard. Het gasverbruik is in het afgelopen jaar flink gereduceerd. Dit wordt verklaard door de vermindering in graaddagen in de eerste helft van 2018 t.o.v. de eerste helft van 2017. Er is gekeken naar het relatief gasverbruik per graaddag. We zien hier ook een reductie van 17% t.o.v. 2017. De reductie in gasverbruik wordt niet alleen veroorzaakt door graaddagen, maar ook door de problemen die zich in 2017 voordeden bij de uitfasering van Optiflow. Dit is in 2018 dus beter geregeld.

 

 

MAATREGELEN

Om de doelstelling te behalen, heeft Thales Transportation Systems een lijst met reductiemaatregelen opgesteld. Tijdens de eerste helft van 2018 is weer hard gewerkt om de uitstoot te reduceren middels de volgende acties:

  • Samenwerking aan gaan met ketenpartners om de CO2-uitstoot in de keten te verminderen. Dit doen we o.a. met Besseling Koeriers en Vialis;
  • Samenwerking aan gaan met Metro en Tram van de gemeente Amsterdam, waarbij Thales Transportation Systems wordt gezien als inspiratiebron. Er wordt gedacht aan een pilot met hergebruik van gates;
  • Het gesprek starten voor een samenwerking met CPA, onze partner in glasonderhoud van de gates;
  • Inzet van de blauwe vakken van SLS, waardoor logistiek wordt geoptimaliseerd. Hierbij komt ook de in-night delivery van het bedrijf, wat het transport verduurzaamt;
  • Optimalisatie van voorraden in de auto’s van monteurs;
  • Vermindering van afvalstromen aangetoond door de workshop aansturing middels de Heijunka methode;
  • Uitsluiten van de WeAgree tool, daarentegen de opname van CO2-beleid in het inkoopbeleid;
  • Opnieuw oppakken van het traject bio kleding.

 

CO2-Reductiedoelstelling

Wil jij bijdragen aan het behalen van deze ambitieuze doelen? Dat kan! Hieronder vind je een aantal manieren om mee te doen:

  • Als bestuurder kun jij ontzettend veel bijdragen aan het reduceren van ons brandstofverbruik door bewust te rijden en te anticiperen op het verkeer. Dit scheelt ook in de onderhoudskosten.
  • We vragen je om bij elke tankbeurt de kilometerstanden in te voeren. Dit doen we niet ter controle van de bestuurders, maar om meer inzicht te krijgen in het gemiddelde verbruik.

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoel-stelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!